Regulamin konkursowy

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis Grupa Pohjola
 2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić warunki określone w poście konkursowym.
 4. Uczestnicy konkursu deklarują, że przysługują im prawa autorskie do nadesłanych prac.
 5. Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 6. Zwycięzców wyłoni zespół redakcyjny Grupy Pohjoli wg własnego uznania.
 7. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na na profilu Grupy Pohjola na Facebooku w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
 8. Uczestnicy zgadzają się na publikację prac biorących udział w konkursie na stronie Grupa Pohjola.
 9. W ciągu 10 dni roboczych od momentu opublikowania listy zwycięzców i/albo otrzymania adresów do wysyłki nagrody zostaną wysłane Paczkomatem lub zostanie umówione spotkanie w celu ich osobistego przekazania. Nagrody wysyłane są tylko na terenie Polski.
 10. Dane osobowe i adresowe uczestników posłużą wyłącznie do wysyłki nagród.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu z podaniem przyczyny.